Sveriges Älgparker Ideell Förening

Styrelse
Sven-Olof Svensson, ordförande, Laganland Älgpark.
Anneli Högström Karlsson, sekreterare, Glasrikets Älgpark.
Patrik Agelstam, kassör, Grönåsens Älgpark.
Ilona Carlengård, vice ordförande, Gårdsjö Älgpark.
Hjalmar Österberg, Målilla Älgpark.
Suppleant:Erik Öster, Skullaryds Älgpark.

Revisor
Redovisning i Kosta AB, Conny Fransson.

Valberedning
Michael Hagström Karlsson, Glasrikets Älgpark, Nybro
Henrik Alexandersson, Vrågården
Älgregister: Anneli Hagström Karlsson: register@sverigesalgparker.se