Sveriges Älgparker Ideell Förening

Styrelse
Sven-Olof Svensson, ordförande, Laganland Älgpark.
Anneli Högström Karlsson, sekreterare, Glasrikets Älgpark.
Patrik Agelstam, kassör, Grönåsens Älgpark.
Ilona Carlengård, vice ordförande, Gårdsjö Älgpark.
Hjalmar Österberg, ledamot, Målilla Älgpark.
Erik Öster, suppleant, Skullaryds Älgpark.

Revisor
Redovisning i Kosta AB, Conny Fransson.

Valberedning
Michael Hagström Karlsson, Glasrikets Älgpark, Nybro
Henrik Alexandersson, Vrågården
Älgregister: Anneli Hagström Karlsson: register@sverigesalgparker.se