Föreningen

Föreningen arbetar främst med erfarenhetsutbyte beträffande djurhållning och djurhälsa samt avelsfrågor. Kunskap och erfarenheter samlas och förmedlas till medlemmarna.

Ett avelsregister förs över medlemmarnas älgar vilket bl.a. underlättar handel och utbyte av älgar mellan älg- och djurparker. Föreningens uppgift är även att företräda medlemmarna i kontakter med bl.a. myndigheter, organisationer samt press och massmedia.

Genom kontaktnätet kan information snabbt nå ut t.ex. vid misstanke om smittsam sjukdom som hotar djurhälsan och gemensamma skyddsåtgärder vidtas.

Medlem kan den bli som har tillstånd att hålla älg i hägn men kan vara även den som söker tillstånd (men då som stödjande medlem utan rösträtt). Föreningens ordinarie årsstämma hålls på hösten efter brunstperioden.

Nästa årsstämma: 9-10 november 2023. Plats: Målilla Älgpark
Avelsregistret mejl: register@sverigesalgparker.se (endast rapportering älgar).

Medlemmar i föreningen:

Arctic Moose Farm
Jörgen Rokka
www.arcticmoosefarm.se
Långviksudden 56
956 91 Överkalix

Cape Wild
Thomas Dalquist
Tel: 070 3141198
www.capewild.se
Bälingevägen
975 94 Luleå

Dalsland Moose Ranch
Conny Mossberg
Tel: 0534-10925
www.dalslandsmooseranch.se
Ödebyn 260
668 92 Ed

Dalslands Aktiviteter AB
Pontus Gyllenberg
Tel: 0531 33086
www.dalslandsaktiviteter.se
Steneby Gård
660 10 Dals-Långed

Elinge Älgpark
Lars Göran Martinsson
Tel: 0372 502 50
www.elingealgpark.com
340 13 Hamneda

Glasrikets Älgpark, Nybro
Michael Karlsson
Tel: 070 6253623
www.glasriketsalgpark.se
Långa Slät 314
382 96 Nybro

Grönåsen Älg- & Lantdjurspark
Gill och Patrik Agelstam
Tel: 0478-50770
www.gronasen.se
Grönåsen 2
36052 Kosta

Gårdsjö Älgpark
Leif Lindh och Ilona Carlengård
Mob: 070 3536060
www.gardsjoalgpark.se
Gårdsjö 127
744 91 Heby

Laganland Älgpark
Sven-Olof Svensson
Tel: +46 (0)372 308 80
www.laganland.se
Laganvägen 10
341 50 Lagan

Långshyttans Älgpark
Daniel Svensson
Tel: 070-5457420
www.algparken.com
Nordviken 313
770 73 Långshyttan

Moose Garden
Emil Svärdfelt
Tel: 073-0393058
www.moosegarden.com
Orrviken 215
832 93 Orrviken

Moose Manor/Hirvikartano
Jouko Partio
Tel: 040 0488779
www.hirvikartano.fi
Heinäseläntie 381
Fi 42100 Jämsä

Målilla Älgpark
Maria och Hjalmar Österberg
Mob: 070-6459077
www.malillaalgpark.se
Kristineberg
570 82 Målilla

Ockelbo Älg AB
Lars Arkesjö
Tel: 0297 43212
www.algparken.se
Izaksvägen 6
816 94 Ockelbo

Räntemåla Gård
Anna Eriksson
Tel: 0709 6260 19
www.rantemala.nu
370 17 Eringsboda

Skullaryd Älgpark
Erik Öster
Mob: 073-812 28 68
www.skullaryd-algpark.se
Skullaryd Sjöarp 1
575 91 Eksjö

Smålandet Älg- safari drive in
Karl-Åke Karlsson
Tel: 0433 121 72
www.smalandet.se
Pl. 2018
285 91 Markaryd

Särna Älgpark & Husky
Detlef Herche
Tel: 0280-84084
Mob: 0730501255
www.husky-expressen.se
Öjavallberget 48
79090 Särna

Virum Älgpark
Jon Seberg
Tel:
Mob: 073 5010117
www.virummoosepark.se
Össebo 520
598 96 Vimmerby

Värmlands Älgpark AB
James Gegg
Mob: 00460702664945
www.moose-world.com
Holeberg
68361 Ekshärad

Wrågårdens Älg och Bison park
Henrik Alexandersson
Tel: 070 5389620
www.wragarden.se
Friggesåker
521 96 Falköping

Älgens Hus i Bjurholm AB
Christer Johansson
Tel: 0932 500 00, 0932 500 10
www.algenshus.se
Västernyliden 23
916 92 Bjurholm

Älgriket
Lars Göran Toresson
www.algriket.se
Bokliden Yttrekällehult
362 92 Tingsryd

Öster Malma-Wildlife Park

Svenska Jägarförbundet

Tel: 0155-246228

https://www.ostermalma.se/oster-malma-wildelife-park/
Öster-Malma
611 91 Nyköping

Kosta Safaripark
Jacob Nilsson
076 899 32 66
www kostasafaripark.se
Kosta lodge, Stora vägen2
365 43 Kosta

Söderåsens Moosepark
Jonas Andersson
073 44 455 861
https://soderasensmoosepark.com/
Lierna 1371
268 76 Kågeröd

Almunge Hundcenter
Jimmy Gustavsson
070 672 70 11
Almungeberg Vreta 41
740 10 Almunge
www.almungehundcenter.se