slider(1)Photo03_14AIMG_2341 red1
 

Välkommen till Sveriges Älgparker!

Sveriges Älgparker välkomnar dig till spännande möten med Skogens Konung – Älgen! Från söder till norr finns idag nästan 30 älgparker där du får se och kanske t.o.m. klappa och mata en älg…

Älgparkerna har varierande upplägg när det gäller kontakten mellan djur och människa. Dessutom är älgarna egna personligheter med egna namn och attityder…Det finns helt tama älgar som kan vara keliga eller busiga men även älgar som är mer reserverade. Gemensamt för alla parkerna är att älgarna inte är rädda för människan, likt landets ca. 400.000 frilevande älgar som är skygga och svåra att se.

Älgen är Skandinaviens största hjortdjur och är i det vilda ett så kallat ensamlevande djur som inte rör sig tillsammans i stora hjordar. Den enda ”älgfamiljen” som håller ihop under ca 12 månader är kon med sina årskalvar som följer sin moder fram till nästa kalvning som vanligtvis sker i slutet av maj och början av juni. De flesta älgparkerna visar uppemot ca. tio älgar.

Älgen är en s.k. idisslare (med fyra magar) vilket innebär att djuren ligger stilla och ombesörjer matsmältningen mellan foderintagen.

Sveriges Älgparker är en ideell förening med närmare 30 av landets älgparker som medlemmar.

Under höstens brunst är alla tjurar aggressiva och då har flera älgparker stängt. Mer information finns på respektive älgparks hemsida.

Ingen älg och älgpark är den andra lik. Välkommen att besöka flera älgparker och förbered gärna din egen ”Älgsafari-Sverige"!

SÖK ÄLGPARK

Använd vår kartfunktion för att hitta din närmaste älgpark, där du kan möta en livs levande älg, öga mot öga.