Sveriges Älgparker Ideell Förening

Styrelse

Sven-Olof Svensson, ordförande, Laganland Älgpark.
Christer Johansson, vice ordförande, Älgens Hus.
Anneli Högström Karlsson, sekreterare, Glasrikets Älgpark.
Patrik Agelstam, kassör, Grönåsens Älgpark.
Ilona Carlengård, Gårdsjö Älgpark.

Suppleant:Erik Öster, Skullaryds Älgpark.

Revisor

Redovisning i Kosta AB, Conny Fransson.

Valberedning

Michael Hagström Karlsson, Glasrikets Älgpark, Nybro
Ulla Johansson, Älgens Hus, Bjurholm
Älgregister: Anneli Hagström Karlsson: register@sverigesalgparker.se