Sveriges Älgparker Ideell Förening 

Styrelse
  • Sven-Olof Svensson, ordförande, Laganland Älgpark.
  • Christer Johansson, Älgens Hus.
  • Ilona Carlengård, sekreterare. Gårdsjö Älgpark.
  • Bertil Nilsson, kassör Isaberg Moose Park
  • Karl-Göran Eriksson, Räntemåla Gård
  • Sylvi Jektvik, suppleant, Millest Moose Farm
  • John Karlsson, suppleant, Smålandet älgsafari

Revisor

  • Conny Mossberg, Dalslands Moose Ranch.

Valberedning

  • Thomas Mossberg, Dalslands Moose Ranch.
  • Ulla Johansson, Älgens Hus
 Älgregister: Kajsa Berglind. register@sverigesalgparker.se