Sveriges Älgparker är en ideell förening med 30-talet av landets älgparker som medlemmar.

Föreningen arbetar främst med erfarenhetsutbyte beträffande djurhållning och djurhälsa samt avelsfrågor. Kunskap och erfarenheter samlas och förmedlas till medlemmarna.
 
Ett avelsregister förs över medlemmarnas älgar vilket bl.a. underlättar handel och utbyte av älgar mellan älg- och djurparker. Föreningens uppgift är även att företräda medlemmarna i kontakter med bl.a. myndigheter, organisationer samt press och massmedia.
 
Genom kontaktnätet kan information snabbt nå ut t.ex. vid misstanke om smittsam sjukdom som hotar djurhälsan och gemensamma skyddsåtgärder vidtas.
 
Medlem kan den bli som har tillstånd att hålla älg i hägn men kan vara även den som söker tillstånd (men då som stödjande medlem utan rösträtt). Föreningens ordinarie årsstämma hålls på hösten efter brunstperioden.
 
Nästa årsstämma: 9-10 november 2017. Plats Skullaryd Älgpark, Eksjö.
Avelsregistret mejl: register@sverigesalgparker.se 
 
 

Medlemmar i föreningen: 

 • Anneröd “Moose af Anneröd”

  Anders Johansson

  Tel: 0524 20028
  Web: mooseafannerodgard.se/

  Skredsviks Anneröd 202
  451 95 Uddevalla

 • Arctic Moose Farm

  Jörgen Rokka

  Web: www.arcticmoosefarm.se/

  Långviksudden 56
  956 91 Överkalix

 • Dalsland Moose Ranch

  Conny Mossberg

  Tel: 0534-10925
  Web: www.dalslandsmooseranch.se

  Ödebyn 260
  668 92 Ed

 • Dalslands Aktiviteter AB

  Pontus Gyllenberg

  Tel: 0531 33086
  Web: www.dalslandsaktiviteter.se

  Steneby Gård
  660 10 Dals-Långed

 • Elinge Älgpark

  Lars Göran Martinsson

  Tel: 0372 502 50
  Web: www.elingealgpark.com


  340 13 Hamneda

 • Glasrikets Älgpark, Nybro

  Michael Karlsson

  Tel: 0706253623
  Web: www.glasriketsalgpark.se

  Långa Slät 314
  382 96 Nybro

 • Grönåsen Älg- & Lantdjurspark

  Gill Agelstam, Patrik Axelsson

  Tel: 0478-50770
  Web: www.gronasen.se

  Grönåsen 2
  36052 Kosta

 • Gårdsjö Älgpark

  Leif Lindh och Ilona Carlengård

  Mob: 0703536060
  Web: www.gardsjoalgpark.se

  Gårdsjö 127
  744 91 Heby

 • Isaberg Älgpark Stiftelsen Isabergstoppen

  Bertil Nilsson

  Mob: 070 3578400
  Web: www.isaberg.com

  Algustorp 1, Nissafors
  335 72 Hestra

 • Kybacka Älgpark

  Reine Hanson

  Tel: 026 33096
  Web: www.kybacka.se

  Persbacksvägen 60
  818 91 Valbo

 • Laganland Älgpark

  Sven-Olof Svensson

  Tel: +46 (0)372 308 80
  Web: www.laganland.se

  Laganvägen 10
  341 50 Lagan

 • Långshyttans Älgpark

  Daniel Svensson

  Tel: 0225-60641
  Web: www.langshyttansalgpark.com

  Nordviken 313
  770 70 Långshyttan

 • Moose Garden

  Sune Häggmark

  Tel: +46 70 3636061
  Web: www.moosegarden.com

  Orrviken 215
  832 93 Orrviken

 • Moose Manor/Hirvikartano

  Jouko Partio

  Tel: 040 0488779
  Web: www.hirvikartano.fi/index.php?page=home

  Heinäseläntie 381
  Fi 42100 Jämsä

 • Målilla Älgpark

  Maria och Hjalmar Österberg

  Mob: 070-6459077
  Web: www.malillaalgpark.se/

  Kristineberg
  570 82 Målilla

 • Ockelbo Älg AB

  Lars Arkesjö

  Tel: 0297 43212
  Web: www.algparken.se

  Izaksvägen 6
  816 94 Ockelbo

 • Roslagens Jakt & Vilt

  Klas Henriksson

  Mob: 0702-282 117
  Web: roslagensjaktvilt.se/

  Almungebergs Gård
  Almunge

 • Räntemåla Gård

  Karl-Göran Eriksson

  Tel: 0455 720 19
  Web: www.rantemala.nu


  370 17 Eringsboda

 • Skullaryd Älgpark

  Erik Öster

  Mob: 073-812 28 68
  Web: skullaryd-algpark.se

  Skullaryd Sjöarp 1
  575 91 Eksjö

 • Smålandet Älg- safari drive in

  Karl-Åke Karlsson

  Tel: 0433 121 72
  Web: www.smalandet.se

  Pl. 2018
  285 91 Markaryd

 • Särna Älgpark & Husky

  Detlef Herche

  Tel: 0280-84084
  Mob: 0730501255
  Web: www.schwedenteam.de

  Öjavallberget 48
  79090 Särna

 • Virum Älgpark

  Kjell Svensson, Helene Svensson

  Tel: 0492 520 24
  Mob: 0706256816
  Web: www.virummoosepark.se

  Össebo 520
  598 96 Vimmerby

 • Vrigstad Älgpark

  Jos Bramer

  Tel: 0382 -306 93
  Web: www.hagenscamping.se/

  Stockarydsvägen/Hagen 2
  570 03 Vrigstad

 • Värmlands Älgpark AB

  James Gegg

  Mob: 00460702664945
  Web: www.moose-world.com

  Holeberg
  68361 Ekshärad

 • Wrågårdens Älg och Bison park

  Henrik Alexandersson

  Tel: 0515-31014
  Web: wragarden.se

  Friggeråker
  521 96 Falköping

 • Älgens Hus i Bjurholm AB

  Christer Johansson

  Tel: 0932 500 00, 0932 500 10
  Web: www.algenshus.se

  Västernyliden 23
  916 92 Bjurholm

 • Älgriket

  Lars Göran Toresson

  Web: www.älgriket.se

  Bokliden Yttrekällehult
  362 92 Tingsryd

 • Öster Malma-Wildlife Park

  Tel: 0155-246228
  Web: www.jagareforbundet.se/Oster-Malma/Vilthagn-algpark-sormland/

  Öster-Malma
  611 91 Nyköping